Ankara boşanma avukatı,boşanma avukatı ankara,ankara avukat

ankara boşanma avukatları

Boşanmada Karşı Dava

Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2010/18530 2011/19756 DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma, Davaların Birleştirilmesi…(6100 S. HMK md. 133/2, 166/1-4)   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki boşanma davası ve ferileri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Mahkemece karşı davanın süresinde açılmadığı YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Davası

2. Hukuk Dairesi 1998/8155 E., 1998/9728 K. BOŞANMA FERAGAT HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLK BAĞLILIK KESİN HÜKÜM TEMYİZ TEMYİZ SEBEPLERİ USUL “İçtihat Metni” T.C. Y A R G I T A Y 2.Hukuk Dairesi Sayı : Esas Karar 98/8155 98/9728 YARGITAY İLAMI 23.9.1998   Özet:Davacı davadan feragat etmesine, rağmen davalı davanın devamını isteyip boşanma elde edemez. Feragata rağmen dava kabul edilip boşanmaya karar verilmesi halinde YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Anlaşmalı Boşanma

2. Hukuk Dairesi 2003/4172 E., 2003/5279 K. ANLAŞMALI BOŞANMA EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI     “ÖZET” EVLİLİK EN AZ BİR YIL SÜRMÜŞSE, EŞLERİN BİRLİKTE BAŞVURMASI YA DA BİR EŞİN DİĞERİNİN DA VASİNİ KABUL ETMESİ HALİNDE EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELİNDEN SARSILMIŞ SAYILIR. BOŞANMA KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN EŞLERİN SERBEST İRADELERİYLE BELİRLEYECEKLERİ ANLAŞMAYI HAKİMİN UYGUN BULMASI ŞARTTIR. “İçtihat YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Manevi Tazminat

Hukuk Genel Kurulu 2008/2-750 E., 2008/763 K. BOŞANMA MANEVİ TAZMİNAT “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Eskişehir 2.Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne, manevi tazminat davasının reddine dair verilen 25.05.2006 gün ve 2004/750 E., 2006/426 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 13.02.2007 gün ve 2006/14066 YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Fiili Ayrılık

2. Hukuk Dairesi 1990/11365 E., 1990/11324 K. BOŞANMA DAVASI FİİLİ AYRILIK “İçtihat Metni” T.C. Y A R G I T A Y İkinci Hukuk Dairesi E. 1990/11365 K. 1990/11324 T. 22.11.1990   ÖZET : Fiili ayrılık hukuksal sebebine dayalı davalarda, maddi olgu olarak dava tarihinden geriye doğru belli bir süre fiili ayrılığın belirlenmesi yeterlidir. Ayrıca, taraflardan hangisinin sebebiyet verdiğinin ya da eşlerden hangisinin kusurlu olduğunun araştırılmasına YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi

8. Hukuk Dairesi 2009/4595 E., 2010/805 K. BOŞANMA KARARININ TANINMASI KATKI PAYI ALACAĞI YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI   "ÖZET" YABANCI MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN BOŞANMA KARARI TÜRKİYE'DE TANINMADIKÇA SONUÇ DOĞURMAYACAĞINDAN, EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN DOĞACAK DAVA HAKLARININ KULLANILABİLMESİ YABANCI İLAMIN TANINMIŞ OLMASINA BAĞLIDIR.   Hatice ile Ahmet aralarındaki katkı payı alacağı davasının kabulüne dair (Ankara Üçüncü YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Terk Nedeniyle Boşanma ve İhtar Şartı

2. Hukuk Dairesi 1996/10521 E., 1996/11385 K. BOŞANMA DURUŞMA İHTAR İHTARIN GEÇERLİLİĞİ TERK TERK NEDENİYLE BOŞANMA İçtihat Metni T.C. Y A R G I T A Y 2.Hukuk Dairesi Sayı : Esas Karar 96/10521 96/11385 Y A R G I T A Y İ L A M I 7.11.1996 Özet:Hakim tarafından yapılan ihtar terk sebebine dayalı boşanma davasının dava şartıdır. Hakim ihtarın kanuni şartları taşıyıp taşımadığını resen gözetir. İhtar isteğinin duruşmalı YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Davası Tebligat

2. Hukuk Dairesi 2006/18513 E., 2007/13729 K. TEBLİGAT İADESİ TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİ YARGILAMANIN İADESİ   “ÖZET” ÖZET: HUMK’NIN 445/8. MADDESİNE İLİŞKİN OLARAK YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİNDE BULUNMA HAKKI, DAVAYA VEKİL VEYA TEMSİLCİ OLMAYAN KİMSENİN HUZURU İLE BAKILIP HÜKÜM VERİLMİŞ OLAN TARAFA AİTTİR. DAVACI KOCANIN, DAVALI KADININ ADRESİNİ BİLEREK YANLIŞ GÖSTERDİĞİ, BU ADRESTE DAVALI KADININ BİR KARDEŞİ OLMADIĞI YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Davasından Feragat

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2007/18582 E.N , 2008/17474 K.N. İlgili Kavramlar TEMYİZ DAVADAN FERAGAT Özet KARARIN TARAFLARA TEBLİĞİNDEN SONRA DAVACININ FERAGAT DİLEKÇESİ VERMESİ ÜZERİNE MAHKEMENİN KENDİ KARARINI KENDİSİNİN KALDIRMASI İSABETSİZDİR. FERAGAT DİLEKÇESİ TEMYİZ DİLEKÇESİ GİBİ İŞLEME TABİ TUTULMALIDIR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm 27.07.2007 tarihli ek karar yönünden YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,