Nafakanın Kaldırılması Davası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/3425
K:2002/4180
T:25.03.2002

TaraFlar arasındaki davanın yapılan nuHakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Boşanma ile hükmedilen nafaka, boşanma ile ilgili hükmun kesinleşmesi ile sona erer. Kocanın buna rağmen nafaka ödemeye devam etmesi aile görevlerinin kendiliğinden yerine getirilmesi ile ilgili ahlaki bir davranıştır. Bu davranış davalıya ayrı yaşam hakkı vermez. Kocanın bu davranışı aksine kadın gorevlerini yapmamış, ayrı yaşam hakkı sona erdigı halde, musterek konuta dönmemiş, ayrıca başka bir nedenle ayrı yaşamakta haklı olup olmadıgı konusunda taraflara delil ibrazı imkanı verilmemiştir. O halde mahkemece yapılacak is; taraflara delillerini ibraz icin önel vermek, varsa gösterecekleri delilleri toplamak sonucuna gore bir karar vermekten ıbarettir. Bu yön gözetilmeden yanlış gerekçe ile davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.