Ankara boşanma avukatı,boşanma avukatı ankara,ankara avukat

Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davası

Hukuk Genel Kurulu 2001/2-367 E., 2001/373 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Ankara Asliye 19.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 10.3.2000 gün ve 1995/485 E.2000/130 K. sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 23.6.2000 gün ve 2000/6857-8609 sayılı ilamiyle; (...Boşanma davası devam ederken taraflar barışmış bir araya gelmişler YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Nafakanın Kaldırılması

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-680 E.N , 2011/39 K.N. İlgili Kavramlar BOŞANMA NAFAKANIN KALDIRILMASI İçtihat Metni Taraflar arasındaki "boşanma ve nafakanın kaldırılması " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.1.2008 gün ve 2007/975 E. 2008/26 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 30.09.2009 gün ve 2008/13671 E. 2009/16276 YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Karşılıklı Boşanma Davası

Hukuk Genel Kurulu 2010/2-330 E., 2010/350 K. HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ KARŞILIKLI BOŞANMA VE NAFAKA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 174 ] 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 182 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “Karşılıklı Boşanma ve Nafaka” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Ankara 8.Aile Mahkemesince davacı-davalı G... Cebeci tarafından açılan davanın kısmen kabulüne , davalı-davacı İ... C... YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Davalarının Birleştirilmesi

Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2010/11061 2011/15433 KONU: Karşılıklı Boşanma, Alacak (6100 S. HMK 254-265 maddeleri.)   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün her iki boşanma davası ile alacak yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 11.10.2011 gününde duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Hukuk Genel Kurulu 2010/2-270 E., 2010/298 K. BOŞANMA EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6. Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 28.12.2007 gün ve 2006/402 E.-2007/1367 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 16.06.2009 gün ve 2008/4522 E.-2009/11612 K. sayılı ilamı ile; (...Dava, boşanmaya YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Nafaka

Hukuk Genel Kurulu 2007/2-650 E., 2007/599 K. BOŞANMA EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NAFAKA “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma“ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 1.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 16.02.2006 gün ve 2005/853 E- 2006/99 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 26.12.2006 gün ve 2006/6871-18412 sayılı ilamı ile; (...Reddedilen YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Yabancı Boşanma Kararının Tanınması

2. Hukuk Dairesi 1997/8719 E., 1997/12159 K. BOŞANMA DERDESTLİK EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI YABANCI MAHKEMEDE AÇILAN DAVANIN DERDESTLİĞİ “İçtihat Metni” T.C. Y A R G I T A Y 2.Hukuk Dairesi Sayı : ESAS KARAR 97/8719 97/12159 11.11.1997 Y A R G I T A Y İ L A M I Özet :Bir Türk’ün uzun süreli de olsa yabancı bir ülkeye gitmesi ikametgahını o ülkeye naklettiği sonucunu doğurmaz. Yabancı unsurlu davalarda usul hukuku yönünden YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Davası Velayet

BOŞANMA DAVA AÇMA EHLİYET MÜMEYYİZ MAHCUR ŞAHSA BAĞLI HAK VEKALET VESAYET Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Boşanma münhasıran şahsa bağlı haklardan ise de, Hukuk sistemimiz ancak dava yolu ile boşanmaya imkan verdiğinden boşanma davasının münhasıran bu şahsi hakkın kullanılması niteliğinde kabul etmek mümkün değildir. YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanmada Karşı Dava

Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2010/18530 2011/19756 DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma, Davaların Birleştirilmesi…(6100 S. HMK md. 133/2, 166/1-4)   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki boşanma davası ve ferileri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Mahkemece karşı davanın süresinde açılmadığı YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,

Boşanma Davası

2. Hukuk Dairesi 1998/8155 E., 1998/9728 K. BOŞANMA FERAGAT HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLK BAĞLILIK KESİN HÜKÜM TEMYİZ TEMYİZ SEBEPLERİ USUL “İçtihat Metni” T.C. Y A R G I T A Y 2.Hukuk Dairesi Sayı : Esas Karar 98/8155 98/9728 YARGITAY İLAMI 23.9.1998   Özet:Davacı davadan feragat etmesine, rağmen davalı davanın devamını isteyip boşanma elde edemez. Feragata rağmen dava kabul edilip boşanmaya karar verilmesi halinde YAZININ DEVAMI [...] Tags: ,