Boşanmada Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/2579
K:2002/3277
T:11.03.2002

Taraf1ar araşındaki dayanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda Tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Çocuk Nurettin 6.6.1991 doğumludur. Kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun baba ile, babalık duygularını geliştirecek şekilde ilişki kurması da göz önünde tutulur. Taraflar aynı yerde oturmaktadırlar. Daha uygun süreli ve cocuk baba yanında yatacak şekilde kişisel ilişki düzenlenmesi gerekir. Bu yön gozetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması dogru bulunmamıstır.
SONUÇ : Temyız olunan hükmun açıklanan nedenlerle bozulmasına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY :Boşanma davasında kişisel ilişki ile ilgili bolüm 8.6.2001 de kesinleşmiş, bu dava 4 ay sonra 0.10.2001 de açılmıstır. Geçen sure içınde tarafların ve cocugun durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Böyle bir iddia da yoktur. Ayrıca 1 ayda uzun süreli kişisel ilişki olup davalının çocuğun baba ile görüşmesine engel olduğu konusunda bir delil de yoktur. Hakimin taktirine değer verilerek karar onanmalıdır. Bu yönden sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.