Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/5376
K:2002/6107
T:09.05.2002

Taraflar arasındaki dayanın yapılan muHakemesi sonunda mahalli mahkemeçe verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Tarafların müşterek evliliklerinden olma ve boşanma kararı ile velayeti babaya verilen 1988 doğumlu zihinsel özürlü Bahadır’ın 17.1.1999 tarihinde baba tarafından davalı annenin evinin onune bırakılması temin edildikten sonra cocuğa davalı annesı tarafından bakıldıgı anlaşılmaktadır. Babanın bu davranısı velayet hakkının ağır ihmalini olusturur. ( TMK.md.274, TMK. Md.348 ) Çocuğun menfaatlerinin korunması bakımından babada olan velayetin kaldırılması ( nez’i ) ile velayetin anaya verilmesi özel bakım ve ozel egitime muhtaç küçuk icın bu masraflarını karşılayacak iştirak nafakası takdiri gerektiğinin düşünülmemesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 9.5.2002