Boşanma Terk Nedeniyle

2. Hukuk Dairesi 1997/5009 E., 1997/6047 K.

  BOŞANMA

  EVİN SEÇİMİ

  TERK

 

Özet:Birliği terk eden eşe gönderilen ihtarın geçerli olabilmesi için
çağırılan evin, aile ihtiyaçlarını ve mahremiyetini temine yeter, defriş
edilmiş olarak kanunda gösterilen sürelerde hazır edilmesi gerekir.
Aynı avluda bulunan veya aynı binanın katlarında olan evlerin birinde
eşlerden birinin ana veya babasının oturmakta olması manevi bağımsızlığı
bozmaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni Kanunun 132. maddesi uyarınca terk hukuki sebebine dayalı
boşanma davasında diğer unsurların yanında ihtar eden eşin ihtarda samimi
olması, bunun için de davet edilen evin eşlerin ekonomik ve sosyal
düzeylerine uygun, her yönü ile bağımsız ve evlilik birliğinin devamına imkan
verecek yeterlikte bulunması gerekir. Evin bağımsızlığından amaç ailenin
mahremiyetinin korunması mahremiyetle ilgili rahatlığı sağlamasıdır.
Günümüzde ekonomik değişmenin zorlaması ile aile mahremiyetini de
gözeten yapı usulü değişmiş, tek katlı bahçeli evler yerine kat mülkiyeti
kanununa göre birden fazla aileyi barındıran binalar yapılmaktadır. Tek
binanın içindeki her bağımsız bölüm, modern ailenin aile mahremiyetini korur
biçimde meskenlerdir. Bir avlu yada avluya benzer ihata duvarı ile çevrili
olan yapılar da öyledir. Kat mülkiyeti kurulmamakla beraber yapı tarzı
itibariyle kat mülkiyetine uygun banyo, mutfak tuvaleti bulunan aile
fertlerinin sağlığını rahatını, huzurunu bozmayan yapılarda mahremiyeti
sağlama unsuru tamamdır.
Medeni Kanunun 152. maddesince evin seçim hak ve görevi kocaya aittir.
Koca birliği terk eden eşin davet edildiği evin mahremiyeti sağlama yönünden
zorunlu bölümleri yeter odası (mutfağı, banyosu, tuvaleti) var ise, aile
fertlerinin sağlığını ve huzurunu bozan yapı bozukluğu yoksa, kapısını
örttüğü zaman her şey dışarıda kalıyorsa ve özellikle davet edilen evde
önceden de birlikte oturulmuşsa, davet samimi bir arzunun ürünüdür. Somut
olayda davalının ihtarda bildirdiği ev iki katlı iki daireli binanın üst
katıdır. Medeni ailenin ihtiyaçlarını karşılar durumdadır. Alt katta kayın
peder ve kayın validenin oturması evin manevi bağımsızlığını bozmaya yetmez.
Aile reisinin kirasız bir evde oturması imkanı varken illaki kiralanmış başka
yerde ev istenmesi de Medeni Kanunun 2. maddesi ile bağdaşmaz ve yasaya uygun
değildir. Şu halde davalı dönmemekte haklı değildir. Medeni Kanunun 132.
maddesi gereğince boşanmaya karar vermek gerekirken reddi doğru değildir.
S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan hükmün
BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla
karar verildi. 28.5.1997