Boşanma Kararlarının Kesinleşmesi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/1990
K:2002/3485
T:14.03.2002

DAVA : Taraflar arasındakı davanın yapılan nuhakemesi sonunda mahalli mahkamece verilen ve hüküm Temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanununun 337. maddesinin 1. fıkrasına göre “… ana ve daba evli değilse velayet anaya aittir…” Türk Medeni Kanunu ile aynı tarihte yürürlüğe giren 4722 sayılı “Türk Medeni Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 12. maddesinde..” Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sahih olmayan nesepli cocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak bu kanunun soybağına ilişkin hükümlerine tabi olacagı” ongorülmus, aynı maddenın 2. fıkrasında da “..: bu çocuklar vesayet altında iseler; velayetin kaldırılmasını ( nez’ini ) gerektiren sebepler olmadıkça en eç 1 yıl içinde velayet hükümlerine tabi olacakları…” belirtilmiştir. Dava kamu düzeni ile ilgilidir.
Davacı ve davalıya ait nufus kayıtlarının getirtilmesi, boşanma kararının kesinlestiği tarihin tesbitı, cocugun doğum tarihinin saptanması ve nüfusa nerede kayıtlı olduğunun belirlenmesi; ve davanın yukarıdaki hükümler gözetilerek sonuca bağlanması gerektiği gözetilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 14.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.