Boşanma Davası Açmakla Eşler Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkı Kazanır

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/2612
K:2002/3520
T:14.03.2002

TaraF1ar araşındakı davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Bozmaya uyulduğu halde nafaka yonünden bozma gerekleri yerine getirilmemiştir.
Boşanma davası acılmakla eslerin ayrı yasama ve nafaka isteme hakkı dogar. ( M.K.m.162/2,137 ). Kaldı ki istek olmasa bile davanın devamı suresince gerekli tedbırlerin davaya bakan hakim tarafından kendiliğinden ( resen )alınması zorunludur. ( M.K.137 ). O halde dava tarihinden geçerli olmak üzere, davalı ve yanında bulunan küçük icin ise dogum tarihinden olum tarihine kadar uygun mıktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan sebeple bozulmasına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.